Facebook pejuang tokgajah46

Jumaat, Ogos 30, 2013

Jom ramai2 tonton filem TANDA PUTERA

Seperti mana tagline filem ini, akhirnya TANDA PUTERA bernafas di pawagan seluruh negara.


Abaikan sahaja si gila yang mahu menyekat tayang filem ini. Mungkin kerana kebodohannya, dia tak tahu bahawa filem TANDA PUTERA termasuk dalam SKIM WAJIB TAYANG.
Wajib Tayang : Skim Wajib Tayang

Peraturan-peraturan Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia (Skim Wajib Tayang ) 2005 berkuatkuasa pada 23 Jun 2005. Skim ini diwujudkan bertujuan untuk menerima dan mempertimbangkan mana-mana filem tempatan atau filem usahasama untuk ditayangkan secara wajib didewan wayang gambar oleh pemamer

Pempamer hendaklah menayang filem yang diluluskan:
Selama empat belas hari berturut-turut; dan di dewan wayang gambar yang terbesar
Walaubagaimanapun penayangan sesuatu filem yang diluluskan boleh ditukar dari dewan gambar yang terbesar kepada suatu dewan gambar yang lebih kecil jika:
bilangan penonton adalah kurang daripada tiga puluh peratus daripada jumlah keseluruhan tempat duduk dalam dewan wayang gambar itu selepas empat hari pertama tayangan berturut-turut; atau
bilangan penonton adalah tidak kurang daripada lima belas peratus daripada jumlah bilangan tempat duduk dalam dewan wayang gambar itu selepas tiga hari pertama tayangan yang berturut-turut.
Jikalau bilangan penonton kurang daripada 15% pemamer bolehlah atas budi bicaranya menarik balik penayangan filem yang diluluskan
Pempamer hendaklah mengemukakan suatu laporan mengenai apa-apa pertukaran dewan wayang gambar atau penarikan balik mana-mana filem yang diluluskan kepada Jawatankuasa dan peserta dalam masa dua hari dari pertukaran tersebut.
Sumber : http://www.finas.gov.my/index.php?mod=wajibtayang